Project Description

Mobil Gjenerator 55kVa
Gjenerator për terrene të ndryshme