Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
12345678

HONDA-KS

HONDA-KS meret me shitjen e të gjitha llojeve të gjeneratorëve, pjesëve të gjeneratorëve si dhe servisimin e tyre, gjthashtu bënë shitjen e produkteve te kopshtit (prerëse bari, pompa uji elektrike dhe me derivate...) ,kompresorë, ngjeshëse dheu, prerëse betoni si dhe pajisje tjera elektrike.

RISI

HONDA-KS meret me shitjen e inventarit për supermarkete (rafte, sisteme te ftohjes-frigorifera, arka, shporta…)

.

Kërko

Info

DPT HONDA-KS
(Importues / Importer)

Address: Str. NENA TEREZE,NN 12000 Fushë Kosovë,
REPUBLIC OF KOSOVA

Mob: +377 44 167 047
Mob: +377 44 297 657
Mob: +386 49 167 047

e-mail: honda-ks@hotmail.com
e-mail: honda-ks@outlook.com
e-mail: hondaks2@gmail.com
web: www.honda-ks.eu