Project Description

Autolarëse me presion të lartë
Motor benzine: 7HP
Presioni: 175bar / 2500PSI.
Uji: 8.3L / min / 2.2GPM
Gypi: 8 meter